Privacy Verklaring

Jouw persoonsgegevens:

Inkoop en verkoop transacties

Rondt is van rechtswege verplicht om bij elke inkoop- en verkoop transactie je gegevens te noteren en op te slaan. Rondt verplicht zich nadrukkelijk om deze gegevens op geen enkele manier te verspreiden en enkel en alleen beschikbaar te stellen aan politie of justitie indien daar een officieel verzoek voor wordt ingediend.

Je hebt het recht om je transactieverleden op te vragen. Je kan dit doen door een mail te sturen naar info@rondt-zwolle.nl

Vanzelfsprekend zullen we je identiteit dan eerst moeten verifiëren. We zijn verplicht om binnen 14 dagen een overzicht te verstrekken.

Wanneer je een product aan ons verkoopt zijn wij verplicht de volgende gegevens te noteren:

 • Voornaam- en Achternaam
 • Geboortedatum
 • Uitgifte datum en plaats van een geldig ID bewijs
 • Het nummer op het ID bewijs
 • Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als je iets bestelt hebben we bepaalde gegevens nodig om je bestelling te kunnen bezorgen en om je op de hoogte te kunnen houden van de status van je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je:

 • Naam
 • e-mailadres
 • bezorgadres(sen)
 • betaalgegevens
 • telefoonnummer

Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Wanneer je er geen prijs op stelt dat je gegevens op deze manier worden verwerkt dan ontvangen we graag een email op info@rondt-zwolle.nl met de relevante details. We zijn dan verplicht om binnen 14 dagen je gegevens te verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rondt-zwolle.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Rondt verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Hoe lang we gegevens bewaren

Rondt zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Rondt verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Deze website toont advertenties van Google (AdSense/Doubleclick) en de bij haar aangesloten advertentienetwerken. Daarbij worden geen tracking cookies gebruikt. Op deze site worden namelijk alleen niet-gepersonaliseerde advertenties getoond. De cookies die door Google worden geplaatst dienen om (klik)misbruik te voorkomen en algemene statistieken te verzamelen. De advertenties zijn daarmee privacyvriendelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rondt-zwolle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij moet je op deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Rondt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Het is ons niet toegestaan om gegevens van inkoop- of terugkoop transacties te verwijderen.

Beveiliging

Rondt neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rondt-zwolle.nl

Heb je andere vragen? mail naar info@rondt-zwolle.nl